Program for konferanse i konkurranserett 2021

 

10.00 Åpning av konferansen og nytt fra tilsynet
Lars Sørgard, konkurransedirektør, Konkurransetilsynet

10.30 Recent developments in EU/EEA Competition Lawpart 1
Richard Whish, professor emeritus, King’s College London

11.15 Pause

11.30 Recent developments in EU/EEA Competition Law – part 2

Richard Whish, professor emeritus, King’s College, London

12.30 Lunsjpause

13.00 The preferred interaction between competition law and regulation in the digital economy

Amelia Fletcher, professor of competition policy, Centre for Competition Policy, University of East Anglia

14.00 Pause

14.15 Skyldkravet i konkurranseretten – mellom EU-praksis, administrative sanksjoner og foretaksstraff

Erling Hjelmeng, professor, Universitet i Oslo

Tina Søreide, professor, Norges Handelshøyskole

Jørn Jacobsen, professor, Universitet i Bergen

15.15 Pause

15.30 Etterforskning av konkurransesaker
Kari Bjørkhaug, etterforskningsdirektør, Konkurransetilsynet

16.00 Slutt