Marknaden for bok og forlag

Bokmarknaden er viktig for norske forbrukarar. Marknaden er konsentrert med få aktørar, og bransjen har òg eit eige unntak frå konkurranselova. Derfor følgjer Konkurransetilsynet denne bransjen tett.  Framleis er det størst omsetning av trykte bøker, men spesielt strøyming av lydbøker hatt sterk vekst dei siste åra.

Denne temasida gir informasjon om marknadsstrukturen, unntaket frå konkurranselova og eit oversyn over enkelte av Konkurransetilsynet sine saker og utsegner om marknaden.

Ikon for