Fakta om marknaden for bok og forlag

Dei største forlaga i Noreg: Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug og Vigmostad & Bjørke.

Dei største distributørane: Forlagssentralen (eigd av Aschehoug og Gyldendal) og Sentraldistribusjon (eigd av Cappelen Damm)

Dei største bokhandelskjedene med både fysiske bokhandlarar og nettbokhandel: Ark og Norli.

Reine nettbokhandlarar: Haugen Bok, Adlibris, Bokkilden, Tanum og Platekompaniet.

Andre bokhandlarar: Fri Bokhandel, som er ei samanslutning av sjølveide bokhandlarar.

Strøymetenester: Fabel (Lydbokforlaget, eigd av Aschehoug og Gyldendal), Storytel (Cappelen Damm eig 50 %) og Ebok.no (Vigmostad & Bjørke).

Figur: Typisk vil eit forlag få manuskriptet frå forfattar, vurdere og omarbeide det for utgiving og sørge for å få det publisert eller offentleggjort. Forlaget får boka trykt og distribuert til forhandlarar som sel det vidare til dei enkelte lesarane. I produksjonen av ei bok kan òg omsetjarar og illustratørar vera involverte. Forfattarar kan òg gi ut bøker på eigenhand (sjølvpublisering).