Vedtak i dagligvaremarkedet

 

Konkurransetilsynet har fulgt dagligvaremarkedet tett gjennom flere år både gjennom konkrete saker og generelt (overvåkende/konkurransefremmende) arbeid. Nedenfor følger en oversikt over noen relevante saker tilsynet har arbeidet med i dagligvaremarkedet siden innføringen av ny konkurranselov i 2004.

Les mer tilsynets pågående arbeid i dagligvaremarkedet.

For komplett oversikt over tilsynets varsler og vedtak, bruk søkefunksjonen for varsel og vedtak.

 

Foretakssammenslutninger
2015: V2015-24 – Coop Norge Handel AS – ICA Norge AS
2015: V2015-30 – Orkla ASA – Cederroth Intressenter AB
2014: V2014-3 – Norgesgruppen ASA – konkurranseloven § 29, jf. § 19 første ledd – ileggelse av overtredelsesgebyr
2014: V2014-13 – Nortura SA- Prima Slakt AS/NorPri AS/ Jæren eiendomsinvest AS
2008: V2008-10 – Rema 1000 – Lidl Norge GmbH
2007: V2007-10 – Findus Norge AS – Gro Industrier AS
2007: V2007-27 – Nortura BA – Hå Rugeri AS
2006: V2006-223 – Gilde Norsk Kjøtt BA – Prior Norge BA – vedtak om inngrep
2005: V2005-12 – Prior Norge BA – Norgården AS
Koordinering og informasjonsutveksling
2007: ACNielsen Norge AS – konkurranseloven § 10 – avtale om avvikling av ukentlig prisrapportering mv. – avslutning av saksbehandling
Vertikale forhold
2013: V2013-6 – NorgesGruppen ASA – ICA Norge AS – midlertidig pålegg om opphør etter konkurranseloven § 12 fjerde ledd
2007: V2007-2 – TINE BA – vedtak om overtredelsesgebyr – konkurransebegrensende eksklusiv leveringsavtale
Ikon for