Tips oss

Du kan sende oss tips dersom du kjenner til eller har mistanke om brot på konkurranselova, men ikkje har nok informasjon til å sende ei formell klage. Alle tips blir registrerte og vurderte. Bruk tipsskjemaet vårt eller ring spesialrådgjevar Erling Espeskog, tlf +47 948 39 809 eller seniorrådgjevar Vidar Erichsen, tlf +47 911 29 409.

Du kan òg tipse oss om fusjonar eller oppkjøp som kan skade konkurransen. Vi høyrer gjerne òg frå deg dersom du har innspel om offentlege reguleringar som hemmar konkurransen i den digitale økonomien.

Tips-side med ulike skjema >>

Ikon for