Konkurransetilsynets bevissikringer

Listen under viser Konkurransetilsynets bevissikringer og etterforskningssaker fra og med januar 2017.

ÅrMarkedBestemmelseStatus
2018Dagligvaremarkedet§10 Konkurransebegrensende samarbeidPågår
2018Bokmarkedet§10 Konkurransebegrensende samarbeidPågår
2017Salg av øl til serveringssteder i Norge§11 Misbruk av dominerende stillingPågår
2017Alarm- og sikkerhetstjenester§10 Konkurransebegrensende samarbeidPågår
2017Innsamling av avfall i Midt – Norge§10 Konkurransebegrensende samarbeidAvsluttet
Kort om bevissikringer:

Formålet med en bevissikring er å bekrefte eller avkrefte en mistanke om
at bedriften har brutt konkurranseloven.

Kravet for å kunne gå på  bevissikring er at det er rimelig grunn til å anta brudd på loven.

Konkurransetilsynet trenger en rettslig godkjennelse for en bevissikring.

Konkurranseloven gir tilsynet rett til å kreve adgang til alle lokaler og steder hvor det kan finnes bevis

Konkurransetilsynet kan beslaglegge alle typer dokumenter og ta kopier av  innhold på digitale medier som PC-er, smarttelefoner og nettbrett.

Vet du noe?

Tips kan sendes anonymt eller med navn

Les mer om tips, tipsskjema og anonymitet