Prosjektsamarbeid

Kan vi inngå et prosjektsamarbeid? Kort om hva foretak må vurdere før man inngår et samarbeid.

Denne informasjonen er rettet mot bedrifter.

Her er et eksempel på en presentasjon Konkurransetilsynet har holdt om temaet i forbindelse med et NHO-seminar 1. februar 2018:

Informasjon om Konkurranseloven og reglene for prosjektsamarbeid.

I presentasjonen følger tekst og eksempler fra denne presentasjonen og tilsynets veileder om prosjektsamarbeid.

 

Prosjektsamarbeid – dette er hovedregelen:

Hvis to foretak hver for seg kan by på en kontrakt (er konkurrenter), kan de i utgangspunktet ikke samarbeide om for eksempel pris i et anbud.

 

 

Lovlig eller ulovlig?

Dette er en enkel skisse til spørsmålene som bør stilles om dere kan levere et felles tilbud.
Se også konkurranseloven §10.1 i tilsynets veileder kap. 3

Figur som forklarer hva som er og ikke er ulovlig samarbeid.

 

Vurderer du prosjektsamarbeid?

 • Hvis du ikke kan levere alene, kan du samarbeide med en annen som ikke kan levere alene.
 • Hvis du kan levere alene, kan du likevel samarbeide.
  – med en som ikke kan levere selv, og dersom det ikke blokkerer et annet alternativ.
  – med en som kan levere selv, gitt at dere kan vise til gevinster som kommer kundene til gode.


Er dere konkurrenter?
Begrepet konkurrenter innbefatter faktiske og potensielle konkurrenter.

 • Faktiske konkurrenter:
  – Begge kan alene by på samme kontrakten. Eksempel.: To uavhengige foretak som begge er aktive i det samme markedet (to rørleggere i kommune A).
 • Potensielle konkurrenter:
  – Dere kan ikke i dag alene by på samme kontrakt, men kan enkelt utvide kapasiteten slik at dere kan by.
  – Må være mer enn en teoretisk mulighet.
  – Det er objektiv evne, ikke vilje, som er avgjørende.
 • Les mer i veilederen avsnitt 39 >>

Les: Konkurransetilsynets veileder om prosjektsamarbeid her >>