Prosjektsamarbeid

Kan vi inngå et prosjektsamarbeid?

Kort om hva bedrifter må vurdere før de inngår et samarbeid.

HOVEDREGEL
Foretak som driver samme type virksomhet, og hver for seg er i stand til å fullføre det aktuelle oppdraget, vil normalt ikke ha lov til å inngi et felles tilbud i en anbudskonkurranse.

Illustrasjonsfoto av fire personer i hjelm og refleksvest som ser på dokumenter på et bord.