Theme

Covid-19 Pandemic Information from The Norwegian Competition Authority ICN Chief Economist Workshop 2020 Cancelled

Twitter


Kreditorene bør dekke deler av inkassogebyret, skriver Konkurransetilsynet i et høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet.
https://t.co/jk9P2HTMEK

I flere næringer har bedrifter økt prisene under korona-krisen. Bruk forbrukermakten og sjekk priser på forhånd når du skal velge tilbyder! Velger du vekk de dyreste kan du bidra til bedre konkurranse. https://t.co/qOm7kBUSvx ktilsynet photo

Veldig bra for forbrukerne at et nytt regelverk for geoblokking er på plass. Dette bidrar til å øke konkurransen og bidra til bedre utvalg og lavere priser for kundene. Nå blir netthandlere behandlet likt innenfor EØS området.
https://t.co/SjmMaL0t9h

Utsettelsen av endringen i drosjenæringen må brukes til å få på plass et alternativ til taksameter, skriver vi i et høringssvar til Samferdselsdepartementet.
https://t.co/b28eKznFJh

I de harde 30-årene tvang norske myndigheter konkurrenter til å slå seg sammen. I dag vet vi bedre. Men hva har vi lært av tidligere kriser og hvorfor er konkurranse krisehjelp? Hør 3. episode av Konkurransepodden: https://t.co/bTWjaXUGSw