Twitter


Konkurranseklagenemnda har gitt Konkurransetilsynet fullt medhold i at Telenor har misbrukt sin dominerende stilling i det norske mobilmarkedet og opprettholder gebyret på 788 millioner kroner. https://t.co/WI8F7OVlqV

Varsler høye gebyrer til Verisure og Sector Alarm. Konkurransetilsynet mener selskapene har fordelt kunder i det norske boligalarmmarkedet mellom seg. Les mer her: https://t.co/LXwGjNqlaO

Ny nordisk samarbeidsavtale godkjent. – Avtalen gjør det lettere å avdekke konkurransekriminalitet på tvers av landegrenser, sier konkurransedirektør Lars Sørgard. @KonkurOgForbrug @Kilpailuvirasto @Samkeppni @KKVse https://t.co/ExaCcVhEEo ktilsynet photo

– Konkurransepolitikk er viktigere enn noen gang i den internasjonale debatten. Jeg tenker da blant annet på digitale plattformer og fusjonskontrollen, sa konkurransedirektør Lars Sørgard da han åpnet konferansen i konkurranserett i Bergen i dag. https://t.co/kIZ25m0jrI ktilsynet photo

Hotellbooking på nett er til fordel for forbrukerne. – Et inngrep mot nettreiseselskapenes prispolitikk kan gjøre mer skade enn nytte for hotellgjestene, skriver konkurransedirektør Lars Sørgard i en kronikk i Dagens Næringsliv. https://t.co/49cDWtn8fg

Konkurranseloven 10 år på Svalbard! Seminar for lokalt næringsliv i Longyearbyen nå. - I små, lokale samfunn, som for eksempel på Svalbard, med få bedrifter i hver næring, er det særlig risiko for at konkurransen begrenses, sier seniorrådgiver Magnus Friis Reitan. https://t.co/gTHmbWP5kv ktilsynet photo