Skoleklasser i videregående skoler

Konkurransetilsynet tilbyr presentasjoner (min. 45 min) for skoleklasser i videregående skole. Typiske skoleklasser en slik presentasjon kan passe for er klasser som tar samfunnsøkonomi og rettslære som valgfag, men det kan også være relevant i andre fag. Presentasjonen holdes kan holdes i våre lokaler i Zander Kaaes gate i Bergen eller digitalt via Teams eller andre plattformer som skolen bruker. Presentasjonen holdes av dyktige jurister og økonomer i Konkurransetilsynet.

Om det er av interesse, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Lina Vinje Rasmussen (lras@kt.no).