Skoleklasser i videregående skoler

Konkurransetilsynet tilbyr presentasjoner (min. 45 min) for skoleklasser i videregående skole. Typiske skoleklasser en slik presentasjon kan passe for er klasser som tar samfunnsøkonomi og rettslære som valgfag, men det kan også være relevant i andre fag. Presentasjonen holdes digitalt via Teams eller andre plattformer som skolen bruker, og holdes av dyktige jurister og økonomer i Konkurransetilsynet.

Om det er av interesse, så er det bare å ta kontakt med Synnøve Tangen Stub (syts@kt.no) i kommunikasjonsstaben.

Ikon for

Var dette nyttig?