Tema

Høring fra Konkurransetilsynet Utkast til veileder om prisdiskriminering Konkurransepodden Konkurransetilsynets podcast med aktuelle saker frå Noreg og verda. Aktuelle marknader Bok og forlag, daglegvare, drosje, og den digitale økonomien Amnesti ved ulovlig samarbeid Søk om amnesti gjennom lempningsordningen.

Twitter

DNB ber om mer tid. Ny frist for endelig konklusjon i saken om DNBs kjøp av Sbanken. https://t.co/cUX1UPqkOh
Konkurransetilsynet sender nå et utkast til veileder om prisdiskriminering på høring. Veilederen skal gi leverandører og andre aktører bedre kunnskap om når prisdiskriminering kan være i strid med konkurranseloven. https://t.co/0yS1J3eIeg
Amnestiordningen er et kraftig virkemiddel og skal være en god vei ut av et ulovlig samarbeid. https://t.co/anj2iPC75J
Har du et tips til oss? I 2020 mottok vi 379 tips om mulige brudd på konkurranseloven. Du kan tipse oss anonymt gjennom vår nettside: https://t.co/ZoAxWxcdDE https://t.co/YHctjDidOy ktilsynet photo
Tar du ein master i økonomi og vil vite meir om korleis konkurranseøkonomi brukast i praksis? Konkurransetilsynet tilbyr to internships på fire veker våren/hausten 2022. Frist 30. oktober! https://t.co/xvqASyWr5t