Tema

Høring fra Konkurransetilsynet Forslag til endring av takstberegning og maksimalpris Høring fra EU-kommisjonen EU-kommisjonens evaluering av gruppefritakene for horisontale avtaler med tilhørende retningslinjer Amnesti ved ulovlig samarbeid Søk om amnesti gjennom lempningsordningen

Twitter


Magnus Friis Reitan fra Konkurransetilsynet holder innlegg for Virke ideell og frivillighet. Tema er konkurransereglene, og når ideell- og frivillighetssektoren særlig må være oppmerksom på konkurransereglene. @virke_no https://t.co/tlCven216w ktilsynet photo

Vi taper alle hvis Petter Smart må sitte for lenge i karantene, skriver Lars Sørgard i DN i dag. https://t.co/Dp9VIY7IGm

Offentlig rapport om kartleggingen av innkjøpsbetingelser i norsk dagligvaresektor er nå tilgjengelig på våre nettsider: https://t.co/SHSJKYC2x5 https://t.co/uRyySuRapj ktilsynet photo

Konkurransetilsynet har det siste året gjort en grundig kartlegging av innkjøpsbetingelsene i det norske dagligvaremarkedet. Den viser til dels store forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser. Se pressekonferansen live på våre nettsider. https://t.co/IUz9Gad3uP

Konkurransetilsynet kaller inn til pressekonferanse i morgen om innkjøpsbetingelser i dagligvaremarkedet. https://t.co/BfM5OgU1DL