Tema

Konferanse i konkurranserett Konferanse i konkurranserett 5. juni 2019 Offentlig høring EU-kommisjonens evalueringsprosess knyttet til det vertikale gruppefritaket Amnesti ved ulovlig samarbeid Søk om amnesti gjennom lempningsordningen

Twitter


Konkurranseloven 10 år på Svalbard! Seminar for lokalt næringsliv i Longyearbyen nå. - I små, lokale samfunn, som for eksempel på Svalbard, med få bedrifter i hver næring, er det særlig risiko for at konkurransen begrenses, sier seniorrådgiver Magnus Friis Reitan. https://t.co/gTHmbWP5kv ktilsynet photo

- Norske kommuner har mye å tjene på å legge sine pensjonsavtaler ut på anbud og dermed utløse konkurranse i markedet, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese på medlemsmøte i Den norske Forsikringsforening i ettermiddag. https://t.co/QIlOcD9hMO ktilsynet photo

Nordisk workshop om bookingtjenester på nett. Ktilsyn forener kunnskap og praksis om online travel agency (OTA)-problematikk i kjølvannet av EUs ønske om at nasjonale ktilsyn avventer mer kunnskap om konkurransepåvirkning @KKVse @KonkurOgForbrug @kkv_uutiset @NFdep @eftasurv https://t.co/n19DDLmmXq ktilsynet photo

I følge en undersøkelse @EurobarometerEU så mener flertallet at konkurranse er bra for dem som forbruker #Eurobarometer @EU_Competition https://t.co/gEl0cjhP0c
ktilsynet photo
EU Competition @EU_Competition
Our new #Eurobarometer on competition policy is out!
What does effective competition means to respondents?
🛍️87% more choice
💡85% more innovation
💰83% better prices
🔝74% higher quality
Overall, 78% think it is positive for consumers.
Find out more: https://t.co/KAR2U6F9nc https://t.co/M3qEiE0s46

Konkurransedirektør Lars Sørgard med kronikk i Dagens Næringsliv i dag: https://t.co/o8LBzVTgs0