Tema

Høring fra Konkurransetilsynet Forslag til endring av takstberegning og maksimalpris Høring fra EU-kommisjonen EU-kommisjonens evaluering av gruppefritakene for horisontale avtaler med tilhørende retningslinjer Amnesti ved ulovlig samarbeid Søk om amnesti gjennom lempningsordningen

Twitter


Dei nye forslaga til utjamning av nettleiga kan gi høgare strømrekning til kundane. Behald heller dagens ordning. Les meir om kvifor i Konkurransetilsynet sitt høyringssvar her: https://t.co/JZZj3Bishs https://t.co/BSqZ47h0Zc ktilsynet photo

Feil medisin mot legemiddelmangel. Forslaget om å innføre restriksjoner på salg av legemidler kan gi mer medisinmangel. Les høringssvaret vårt her. https://t.co/kiAjJb1DSc

Gi bankane konkurranse òg på innskotrenta. Du som forbrukar må vere bevisst på kva bank som gir best avkasting på sparepengane dine. https://t.co/6rYQm9CzK4

Priskrig på julemat er bra for oss kunder, skriver @Konkurransedir i @e24
https://t.co/STbJfOUimc

Små, lokale juletreselgere må tenke nytt i kampen mot de store kjedene. Les kronikk i @btno i dag: https://t.co/9jlzA8CkNA