Tema

Koronaviruset Samlet informasjon fra Konkurransetilsynet Konferanse i konkurranserett Avlyst ICN Chief Economist Workshop 2020 Cancelled Amnesti ved ulovlig samarbeid Søk om amnesti gjennom lempningsordningen

Twitter


EU forlenger gruppefritaket som gir shippingselskaper mulighet til å samarbeide om linjefrakt i konsortier, med fire år. Fritaket begrunnes med at denne typen samarbeid fører til effektivitetsgevinster og lavere priser til oss forbrukere. https://t.co/Ssv1nzHE0n
ktilsynet photo
EU Competition @EU_Competition
#EUAntitrust The European Commission🇪🇺prolongs the validity of the block exemption for liner shipping consortia
https://t.co/1BCi6ACJeH https://t.co/VWkSQe6ZA7

Tips oss! På vår nye tips-side kan du kommunisere anonymt med våre etterforskere. Vi vil høre fra deg om du har mistanke om ulovlig samarbeid i en bransje. https://t.co/uzLEDpU5Ls

Vi slutter oss til EU/EØS landenes felles uttalelse om hvordan vi skal møte de ulike konkurranserettslige utfordringene koronakrisen fører med seg. https://t.co/psWhrJwlT4

Små justeringer kan ha stor effekt på konkurransen i dagligvaremarkedet, skriver Signe Abrahamsen og Lovise Engene i en kronikk i @DN_no i dag:
https://t.co/9jqvtRmqzm

Ei utviding av forsyningsplikta på mjølk kan styrke konkurransen i meierimarknaden, og vere bra både for bønder og forbrukarar, skriv økonom Håvard Mork Sandvik i Dagens Næringsliv i dag.
https://t.co/VAELZ7uVaZ