Tema

Koronaviruset Samlet informasjon fra Konkurransetilsynet Konferanse i konkurranserett Avlyst ICN Chief Economist Workshop 2020 Cancelled Amnesti ved ulovlig samarbeid Søk om amnesti gjennom lempningsordningen

Twitter


Advarer selskaper som utnytter koronakrisen. Urimelige priser kan tvinge frem bruk av pristiltaksloven. https://t.co/DTMsKczwMO

EU forlenger gruppefritaket som gir shippingselskaper mulighet til å samarbeide om linjefrakt i konsortier, med fire år. Fritaket begrunnes med at denne typen samarbeid fører til effektivitetsgevinster og lavere priser til oss forbrukere. https://t.co/Ssv1nzHE0n
ktilsynet photo
EU Competition @EU_Competition
#EUAntitrust The European Commission🇪🇺prolongs the validity of the block exemption for liner shipping consortia
https://t.co/1BCi6ACJeH https://t.co/VWkSQe6ZA7

Tips oss! På vår nye tips-side kan du kommunisere anonymt med våre etterforskere. Vi vil høre fra deg om du har mistanke om ulovlig samarbeid i en bransje. https://t.co/uzLEDpU5Ls

Vi slutter oss til EU/EØS landenes felles uttalelse om hvordan vi skal møte de ulike konkurranserettslige utfordringene koronakrisen fører med seg. https://t.co/psWhrJwlT4

Små justeringer kan ha stor effekt på konkurransen i dagligvaremarkedet, skriver Signe Abrahamsen og Lovise Engene i en kronikk i @DN_no i dag:
https://t.co/9jqvtRmqzm