Tema

Amnesti ved ulovlig samarbeid Søk om amnesti gjennom lempningsordningen

Twitter


Konkurranse om pasienter gir flere sykemeldinger, men avvikling av dagens system til fordel for fastlønnsordning kan få negative konsekvenser for helsetilbudet til pasientene #forskning #helseøkonomi #helse Fastleger på fastlønn er neppe løsningen | DN https://t.co/k9yiG8kjuT

Cathrine Evertsen og Therese Halvorsen fra @ktilsynet deltar på konferanse i Brussel om konkurransepolitikken i digitale markeder. https://t.co/Ner8VEUH8n ktilsynet photo

- Vi tenker gjerne at det er uverdig å tenke på pris, men det er det jo egentlig ikke i det hele tatt, sier @konkurransedir Lars Sørgard om begravelser i @vaartland i dag. Han ønsker mer konkurranse i begravelsesmarkedet.
https://t.co/yh5vGZhoIw

Positive endringer: I dag har Konkurransetilsynet levert høringssvar til regjeringens forslag til endringer i drosjereguleringen I @samferdselsdep I #taxi https://t.co/Rmcd2kE8f2 https://t.co/Gz3tXKA4aI

Norske kommuner har mye å tjene på å legge sine pensjonsavtaler ut på anbud og dermed utløse konkurranse, skriver @Konkurransedir og Gjermund Nese fra Konkurransetilsynet i et innlegg i @DN_no i dag. https://t.co/c7LMGMA5Vx