A2006-58 – Roger`s Entertaninment – avslag på anmodning om å gripe inn mot tivolibransjen

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.10.2006

På bakgrunn av klagen er det foretatt en vurdering. Konkurransetilsynet er kommet til at de innklagede forhold neppe er i strid med konkurranseloven § 10 eller § 11. Tilsynet finner ikke grunnlag for å prioritere ressurser til ytterligere undersøkelser i saken, og den blir derfor avsluttet fra tilsynets side.