Ikon for

Lovise Bøen Engene, jurist

Lovise har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og begynte å jobbe i Konkurransetilsynet høsten 2019.

– Konkurransetilsynet byr på tverrfaglig arbeid, interessante markeder, dagsaktuelle saker og flinke kollegaer som bidrar til faglig utvikling. Arbeidshverdagen er variert og kan innebære kontakt med markedsaktører, andre offentlige myndigheter og konkurransemyndigheter i andre land. I tillegg er det gode muligheter for faglig utvikling gjennom blant annet deltakelse i internasjonale forum gjennom kurs og konferanser, sier Lovise.

Lovise synes at hun som nyansatt i 2019 ble tatt godt imot. Hun fikk innføring i Konkurransetilsynets arbeid blant annet gjennom en rekke kurs for nyansatte.

– Jeg ble plassert i Prosjekt Dagligvare som er en del av Konkurransetilsynets økte satsning på dagligvaremarkedet. Fokus for oss er ulike former for pådriverarbeid som kan bedre konkurransen i dagligvaremarkedet, sier hun.

Lovise synes det er godt å være tilbake på kontoret etter koronapandemien.

– I tillegg til at kontoret er flyttet fra spisebordet tilbake til det fine cellekontoret mitt, er jeg veldig fornøyd med at de fleste møter holdes fysisk i stedet for over Teams. Det er også veldig hyggelig å treffe kollegaer jeg ikke har sett på lenge og at vi er i gang med sportslige og sosiale aktiviteter igjen, sier Lovise.

Ikon for

Fredrik Bjørnestad Sortland, økonom

Fredrik Bjørnestad Sortland begynte i Konkurransetilsynet i 2018, som nyutdannet samfunnsøkonom fra UiB. Siden da har han vært en del av Avdeling for finans og kommunikasjon i Konkurransetilsynet. De årene han har jobbet i tilsynet, har han jobbet primært med foretakssammenslutninger innen disse markedene.  

– Det er høyt tempo og det skjer mye hele tiden i fusjonssaker, det gjør det ganske spennende, forteller Fredrik.  

En variert arbeidsdag i Konkurransetilsynet kan inneholde både arbeid med høringsuttalelser, markedsanalyser og markedsavgrensninger.  

– Det som kanskje er overraskende, er at det er noe nytt i hver eneste sak. Selv om hver sak kan være ganske lik er det alltid et nytt tema man må lære om, et nytt marked å få innblikk i og nye økonomiske problemstillinger å bryne seg på. I tillegg er vi aktive i samfunnsdebatten og i jevnlig kontakt med advokater og næringsliv, forteller Fredrik.  

Fredrik forteller også at som nyutdannet økonom får man i Konkurransetilsynet virkelig muligheten til å bruke det man lærer i praksis.  

– Man gjennomfører økonomiske analyser, og lærer å tenke som en økonom. Og fordi vi jobber i team sammen både andre økonomer og jurister, lærer vi mye av hverandre både internt i fagfeltene og på tvers, sier Fredrik.