Nora Bretzeg, jurist

Nora Bretzeg har jobbet i Konkurransetilsynet siden august 2022. Hun kom rett fra jusstudiet på UiB, og begynte på avdeling for mat, handel og helse.

Hun forteller at siden hun begynte å jobbe her har hun satt pris på det gode samarbeidet både internt og på tvers av avdelingene.

–  Alle er veldig interessert i å hjelpe hverandre og komme til et godt felles resultat.

Nora jobber primært med ulike saker i dagligvaremarkedet. Siden hun startet har hun jobbet med blant annet høringsuttalelser, Konkurransetilsynets dagligvarerapport, og nå en pågående etterforskningssak.

– Det var litt overraskende hvor varierte oppgavene egentlig er her, sier Nora. – Det å skrive høringssvar er for eksempel ikke en innlysende oppgave når du sitter midt i jusstudiet.

Hun forteller videre at det er litt annen måte å bruke jussen på i Konkurransetilsynet enn det hun er vant med fra studiene, og at det ikke alltid er tilstrekkelig med den vanlige juridiske metoden.

– Da må det for eksempel samarbeid med økonomer og etterforskere til. Det gjør arbeidshverdagen ekstra spennende og lærerik.

Nora er også helt klar på hvorfor Konkurransetilsynet er en god arbeidsplass for en jurist.

– Det må være kombinasjonen å kunne bruke jusen aktivt hver eneste dag på jobb, samtidig som at man får jobbe med veldig spennende saker som gir en reell påvirkning for både forbrukere og næringsliv, med en haug med dyktige kolleger!

Fredrik Bjørnestad Sortland, økonom
Fredrik Bjørnestad Sortland begynte i Konkurransetilsynet i 2018, som nyutdannet samfunnsøkonom fra UiB. Siden da har han vært en del av Avdeling for finans og kommunikasjon i Konkurransetilsynet. De årene han har jobbet i tilsynet, har han jobbet primært med foretakssammenslutninger innen disse markedene.

– Det er høyt tempo og det skjer mye hele tiden i fusjonssaker, det gjør det ganske spennende, forteller Fredrik.

En variert arbeidsdag i Konkurransetilsynet kan inneholde både arbeid med høringsuttalelser, markedsanalyser og markedsavgrensninger.

– Det som kanskje er overraskende, er at det er noe nytt i hver eneste sak. Selv om hver sak kan være ganske lik er det alltid et nytt tema man må lære om, et nytt marked å få innblikk i og nye økonomiske problemstillinger å bryne seg på. I tillegg er vi aktive i samfunnsdebatten og i jevnlig kontakt med advokater og næringsliv, forteller Fredrik.

Fredrik forteller også at som nyutdannet økonom får man i Konkurransetilsynet virkelig muligheten til å bruke det man lærer i praksis.

– Man gjennomfører økonomiske analyser, og lærer å tenke som en økonom. Og fordi vi jobber i team sammen både andre økonomer og jurister, lærer vi mye av hverandre både internt i fagfeltene og på tvers, sier Fredrik.