Lovise Bøen Engene, jurist

Lovise har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og begynte å jobbe i Konkurransetilsynet høsten 2019.

– Konkurransetilsynet byr på tverrfaglig arbeid, interessante markeder, dagsaktuelle saker og flinke kollegaer som bidrar til faglig utvikling. Arbeidshverdagen er variert og kan innebære kontakt med markedsaktører, andre offentlige myndigheter og konkurransemyndigheter i andre land. I tillegg er det gode muligheter for faglig utvikling gjennom blant annet deltakelse i internasjonale forum gjennom kurs og konferanser, sier Lovise.

Lovise synes at hun som nyansatt i 2019 ble tatt godt imot. Hun fikk innføring i Konkurransetilsynets arbeid blant annet gjennom en rekke kurs for nyansatte.

– Jeg ble plassert i Prosjekt Dagligvare som er en del av Konkurransetilsynets økte satsning på dagligvaremarkedet. Fokus for oss er ulike former for pådriverarbeid som kan bedre konkurransen i dagligvaremarkedet, sier hun.

Lovise synes det er godt å være tilbake på kontoret etter koronapandemien.

– I tillegg til at kontoret er flyttet fra spisebordet tilbake til det fine cellekontoret mitt, er jeg veldig fornøyd med at de fleste møter holdes fysisk i stedet for over Teams. Det er også veldig hyggelig å treffe kollegaer jeg ikke har sett på lenge og at vi er i gang med sportslige og sosiale aktiviteter igjen, sier Lovise.

Ikon for

Jan Petter Fedje, økonom

Jan Petter begynte i Konkurransetilsynet i 2006. I løpet av årene i tilsynet har han jobbet med en lang rekke saker, inkludert to saker for EU-kommisjonen i Brussel. Jan Petter har mastergrad fra Norges Handelshøyskole.

– Hverdagen i tilsynet er variert. Vi får godt innblikk i mange ulike markeder, vurderer mange ulike økonomiske problemstillinger, deltar ofte i samfunnsdebatten og er jevnlig i kontakt med advokater og næringsliv. Saksbehandlingen består både av selvstendig arbeid og teamarbeid.

– Vi jobber mest med foretakssammenslutninger og etterforskningssaker, men også utredninger og høringsuttalelser. Analyser av markeder, markedsavgrensninger og analyse av markedsendringer er sentrale ansvarsområder for økonomer i tilsynet. I de fleste sakene jobber vi i team som består av både økonomer og jurister. Dette gir innblikk i ulike tilnærminger til problemstillinger og vi lærer derfor mye av hverandre.

Ikon for