Konkurransetilsynets etterforskningssaker

Listen under viser Konkurransetilsynets etterforskningssaker fra og med januar 2017.

ÅrMarkedBestemmelseStatus
2022Marked relatert til finanssektoren§11 Misbruk av dominerende stillingPågår
2022Entreprenørtjenester§10 Konkurransebegrensende samarbeidPågår
2021Flyttetjenester§10 Konkurransebegrensende samarbeidPågår
2021Helserelatert marked§10 Konkurransebegrensende samarbeidPågår
2021Digitalt marked§11 Misbruk av dominerende stilling §10 Konkurransebegrensende samarbeidAvsluttet
2020Sjøtransport§10 Konkurransebegrensede samarbeidAvsluttet
2020Bransjeforening§10 Konkurransebegrensende samarbeidAvsluttet
2019Dagligvaremarkedet§10 Konkurransebegrensende samarbeid §11 Misbruk av dominerende stillingAvsluttet
2019Drivstoffmarkedet§10 Konkurransebegrensende samarbeidAvsluttet
2019Avfallsmarkedet§10 Konkurransebegrensende samarbeidAvsluttet
2018Dagligvaremarkedet§10 Konkurransebegrensende samarbeidPågår
2018Bokmarkedet§10 Konkurransebegrensende samarbeidAvsluttet
2017Salg av øl til serveringssteder i Norge§11 Misbruk av dominerende stillingAvsluttet
2017Alarm- og sikkerhetstjenester§10 Konkurransebegrensende samarbeidAvsluttet
2017Innsamling av avfall i Midt-Norge§10 Konkurransebegrensende samarbeidAvsluttet

Vet du noe?

Tips kan sendes anonymt eller med navn Les mer om tips, tipsskjema og anonymitet