Konkurransetilsynets etterforskningssaker

Listen under viser Konkurransetilsynets etterforskningssaker fra og med januar 2017.

År Marked Bestemmelse Status
2022 Marked relatert til finanssektoren §11 Misbruk av dominerende stilling Pågår
2022 Entreprenørtjenester §10 Konkurransebegrensende samarbeid Avsluttet
2021 Flyttetjenester §10 Konkurransebegrensende samarbeid Pågår
2021 Helserelatert marked §10 Konkurransebegrensende samarbeid Avsluttet
2021 Digitalt marked §11 Misbruk av dominerende stilling §10 Konkurransebegrensende samarbeid Avsluttet
2020 Sjøtransport §10 Konkurransebegrensede samarbeid Avsluttet
2020 Bransjeforening §10 Konkurransebegrensende samarbeid Avsluttet
2019 Dagligvaremarkedet §10 Konkurransebegrensende samarbeid §11 Misbruk av dominerende stilling Avsluttet
2019 Drivstoffmarkedet §10 Konkurransebegrensende samarbeid Avsluttet
2019 Avfallsmarkedet §10 Konkurransebegrensende samarbeid Avsluttet
2018 Dagligvaremarkedet §10 Konkurransebegrensende samarbeid Pågår
2018 Bokmarkedet §10 Konkurransebegrensende samarbeid Avsluttet
2017 Salg av øl til serveringssteder i Norge §11 Misbruk av dominerende stilling Avsluttet
2017 Alarm- og sikkerhetstjenester §10 Konkurransebegrensende samarbeid Avsluttet
2017 Innsamling av avfall i Midt-Norge §10 Konkurransebegrensende samarbeid Avsluttet

Vet du noe?

Tips kan sendes anonymt eller med navn Les mer om tips, tipsskjema og anonymitet