Søk amnesti gjennom lempningsordningen

Det er mulig å slippe overtredelsesgebyr for å ha deltatt i et ulovlig samarbeid med konkurrenter dersom man samarbeider med Konkurransetilsynet og oppfyller noen betingelser. Søknad om amnesti er veien ut av et kartell dersom foretaket er først ute med å avsløre det ulovlige samarbeidet.

Slik søker du amnesti

Ring 456 59 524, eller send epost til lempning@kt.no.

Dette må du ha med i lempningssøknaden din
• Navn og organisasjonsnummer til ditt foretak
• Navn på foretakene som har deltatt i overtredelsen
• Konkret beskrivelse av overtredelsens art (hva har skjedd)
• Overtredelsens varighet
• Overtredelsens geografiske omfang
• Hvilke produkter eller tjenester overtredelsen omfatter
• Eventuell kontakt med andre lands konkurransemyndigheter
• Dokumenter og bevis for overtredelsen
– Eventuell dokumentasjon vedlegges
• Ditt fornavn, etternavn og stilling
• Din e-post adresse
• Ditt telefonnummer

Dersom ditt foretak deltar eller har deltatt i et ulovlig samarbeid med én eller flere konkurrenter, kan det slippe å betale gebyr dersom:

• Foretaket er først ute med å melde det ulovlige samarbeidet til Konkurransetilsynet
• Foretaket kan fremlegge bevis for det ulovlige samarbeidet
• Foretakets opplysninger gir grunnlag for bevissikring
• Foretaket samarbeider med Konkurransetilsynet under saksbehandlingen
• Foretaket bryter ut av det ulovlige samarbeidet
• Foretaket ikke har tvunget andre foretak til å delta i det ulovlige samarbeidet

Hvorfor søke lempning?

Ved å søke lempning viser foretaket at det tar ansvar, og rydder opp i ulovligheter og ukultur.

Hva innebærer lempning?

Lempning for deltakelse i et ulovlig samarbeid kan innebære

  • full fritakelse fra overtredelsesgebyr (hel lempning) eller
  • reduksjon av overtredelsesgebyr (delvis lempning).

Kan alle bedriftene i et samarbeid få lempning?

Kun «førstemann til mølla» kan oppnå hel lempning.

Konkurransetilsynet behandler alle søknader om lempning konfidensielt.

Les mer om lempningsordningen her >>