Søk amnesti gjennom lempningsordningen

Det er mulig å slippe overtredelsesgebyr for å ha deltatt i et ulovlig samarbeid med konkurrenter dersom man samarbeider med Konkurransetilsynet og oppfyller noen betingelser. Søknad om amnesti er veien ut av et kartell dersom foretaket er først ute med å avsløre det ulovlige samarbeidet.

Slik søker du amnesti

Ring 456 59 524, eller send epost til lempning@kt.no.

Lempningssøknaden må inneholde

 • Navn og organisasjonsnummer til ditt foretak
 • Navn på foretakene som har deltatt i overtredelsen
 • En konkret beskrivelse av det ulovlige samarbeidet (hva har skjedd)
 • Overtredelsens varighet (hvor lenge har samarbeidet pågått)
 • Overtredelsens geografiske omfang
 • Hvilke produkter eller tjenester overtredelsen omfatter
 • Eventuell kontakt med andre lands konkurransemyndigheter
 • Dokumenter og bevis for overtredelsen (se også «Hva må fremlegges ved søknad om lempning?»)
 • Kontaktinformasjon til lempningssøker

 

Om nødvendig kan Konkurransetilsynet kontaktes, også anonymt, ved utforming av lempningssøknad.

Dersom ditt foretak deltar eller har deltatt i et ulovlig samarbeid med én eller flere konkurrenter, kan det slippe å betale gebyr dersom:

• Foretaket er først ute med å melde det ulovlige samarbeidet til Konkurransetilsynet
• Foretaket kan fremlegge bevis for det ulovlige samarbeidet
• Foretakets opplysninger gir grunnlag for bevissikring
• Foretaket samarbeider med Konkurransetilsynet under saksbehandlingen
• Foretaket bryter ut av det ulovlige samarbeidet
• Foretaket ikke har tvunget andre foretak til å delta i det ulovlige samarbeidet

Hvorfor søke lempning?

Ved å søke lempning viser foretaket at det tar ansvar, og rydder opp i ulovligheter og ukultur.

Hva innebærer lempning?

Lempning for deltakelse i et ulovlig samarbeid kan innebære

 • full fritakelse fra overtredelsesgebyr (hel lempning) eller
 • reduksjon av overtredelsesgebyr (delvis lempning).

Kan alle bedriftene i et samarbeid få lempning?

Kun «førstemann til mølla» kan oppnå hel lempning.

Flere spørsmål og svar om amnesti og lempning finner du her.

Konkurransetilsynet behandler alle søknader om lempning konfidensielt.