Amnesti/lempning

Hva er ulovlig samarbeid?

Dersom du samarbeider med konkurrenter for eksempel om priser, oppdeling av markeder og begrensninger i produksjon eller salg, kan dette utgjøre et ulovlig samarbeid.

Var dette nyttig?

Ulovlig samarbeid kan gi fengselsstraff

Konkurransetilsynet kan ilegge overtredelsesgebyr på inntil 10 prosent av bedriftens årlige omsetning. Enkeltpersoner risikerer fengselsstraff inntil 3 år. Ved særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 6 år anvendes. Bedriften kan også risikere et omdømmetap.

Var dette nyttig?

Regelverk og veiledning

Regelverk og veiledning som omhandler ulovlig samarbeid og lempningsordningen.

Var dette nyttig?

Var dette nyttig?