Zander Kaaes gate 7, Bergen.

Kontakt Konkurransetilsynet:

Konkurransetilsynet
Postboks 439 Sentrum
5805 Bergen

Epost: post@kt.no
Telefon: 55 59 75 00

Besøksadresse:
Zander Kaaes gate 7
5015 Bergen

Vil du ha nyhetsvarsel fra konkurransetilsynet? 

Meld deg på her.