Kontakt oss

Konkurransetilsynet
Postboks 439 Sentrum
5805 Bergen

Telefon: 55 59 75 00
E-post: post@kt.no

Besøksadresse

Zander Kaaes gate 7
5015 Bergen

Opningstider

Frå 15. mai til 14. september: måndag–fredag 8.00 –15.00
Frå 15. september til 14. mai: måndag–fredag 8.00 –15.45

Kontakt Konkurransetilsynet dersom du kjenner til brot på konkurranselova.
Det er viktig at Konkurransetilsynet får informasjon om tilhøve som påverkar konkurransen på ein negativ måte. Ulovleg samarbeid og misbruk av dominerande stilling kan vere svært skadeleg og råkar i siste omgang forbrukarane og andre verksemder.

Tips oss

Send eit tips dersom du kjenner til eller har mistanke om brot på konkurranselova, men ikkje har nok informasjon til å sende ein formell klage. Alle tips blir registrerte og vurderte. Bruk vårt tipsskjema, eller kontakt etterforskarane våre på telefon +47 456 59 524.

Andre førespurnader

Dersom du har spørsmål eller andre førespurnader til Konkurransetilsynet, kan du nytte skjemaet nedanfor. For at vi skal kunne svare deg, må du skrive inn namn og kontaktinformasjon. Du kan også ringe sentralbordet vårt på telefon 55 59 75 00.

Kontaktskjema

Det vises til personvernerklæringa når det gjeld handsaming av opplysninger du sender inn.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Klikk eller dra en fil til den hvite boksen for å laste opp ett eller flere vedlegg.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Klikk eller dra ei fil til den kvite boksen for å laste opp eit eller flere vedlegg.
Skriv inn tittelen til bilde
Konkurransetilsynet har kontorlokale i Zander Kaaes gate 7 i Bergen.
Sikker digital post
Dokument som inneheld teiepliktig informasjon kan sendast sikkert til og frå Konkurransetilsynet.

Sikker digital post >>

Elektronisk faktura
Leverandørar av varer og tenester til Konkurransetilsynet må nytte elektronisk faktura.

Fakturaer skal leverast i Elektronisk handels-format (EHF).

Vår elektroniske fakturaadresse er:
974 761 246

Merk fakturaen med referansenummeret som står i bestillinga.

Meir informasjon:
Sjå DFØ sine nettsider >>

Organisasjonsnummer

974 761 246