Hva jobber jurister og økonomer med hos oss?

Som saksbehandler vil du være med på tilsynets arbeid innen disse fire hovedområdene:

 

Karteller

I stedet for å konkurrere vil enkelte bedrifter danne karteller for å opprettholde høye priser. Ulovlig samarbeid mellom bedrifter skader konkurransen og kan koste samfunnet dyrt. En sentral del av vår virksomhet er derfor å etterforske og treffe sanksjoner mot karteller.

Misbruk av dominans

Dominerende bedrifter kan opptre slik at det er vanskelig for eksisterende og potensielle konkurrenter å operere i markedene, for eksempel ved å drive underprising eller å inngå eksklusivavtaler med viktige forhandlere.

Kontroll med foretakssammenslutninger

Fusjoner og oppkjøp kan svekke konkurransen fordi antall uavhengige bedrifter i markedene reduseres. For å hindre at konkurransen reduseres kan Konkurransetilsynet forby eller sette vilkår for slike foretakssammenslutninger.

Høringer og påpekninger

Tilsynet kan på selvstendig grunnlag vurdere offentlige ordninger og reguleringer og påpeke konkurransebegrensende effekter.

 

Se denne videoen om hvordan konkurranse påvirker hverdagen din: