Hva jobber jurister og økonomer med hos oss?

Som saksbehandler vil du være med på tilsynets arbeid innen disse fire hovedområdene:

 

Karteller

I stedet for å konkurrere vil enkelte bedrifter danne karteller for å opprettholde høye priser. Ulovlig samarbeid mellom bedrifter skader konkurransen og kan koste samfunnet dyrt. En sentral del av vår virksomhet er derfor å etterforske og treffe sanksjoner mot karteller.

Misbruk av dominans

Dominerende bedrifter kan opptre slik at det er vanskelig for eksisterende og potensielle konkurrenter å operere i markedene, for eksempel ved å drive underprising eller å inngå eksklusivavtaler med viktige forhandlere.

Kontroll med foretakssammenslutninger

Fusjoner og oppkjøp kan svekke konkurransen fordi antall uavhengige bedrifter i markedene reduseres. For å hindre at konkurransen reduseres kan Konkurransetilsynet forby eller sette vilkår for slike foretakssammenslutninger.

Høringer og påpekninger

Tilsynet kan på selvstendig grunnlag vurdere offentlige ordninger og reguleringer og påpeke konkurransebegrensende effekter.