Bryggeriet Holding KS – Bryggeriet KS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bryggeriet Holding KS (org.nr. 890 429 882), oppkjøp av Bryggeriet KS (org.nr. 986 362 940).Meldt til Konkurransetilsynet