Elliott Holding AS – EET Nordic Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.11.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Elliott Holding AS (org. nr. 33355157, Danmark) erverver 100 % av aksjene i EET Nordic Group AS (org. nr. 30502116, Danmark)