ICA Detalj AS – Randaberg Snarkjøp AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvare og detaljhandel 

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.03.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ICA Detalj AS (org.nr. 963132794) overtar virksomheten fra Randaberg Snarkjøp AS (org.nr. 985171815)