Lerøy Seafood Group ASA – Sjøtroll Havbruk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon og omsetning av laks og ørret

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.10.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Lerøy Seafood Group ASA (org. nr. 975350940) kjøper aksjer i Sjøtroll Havbruk AS (org. nr. 929363833)