Massteknik Sweden AB – Mediateknikk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Audiovisuell teknikk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.11.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Massteknik Sweden AB (org. nr. 556302-9601, Sverige) erverver 100 % av aksjene i  Mediateknikk AS (org. nr. 987677058)