Optimera AS – Florvaag Bruk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Byggevarevirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.06.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Optimera AS (org. nr. 967013056) erverver 100 % av aksjene  i – Florvaag Bruk AS (org. nr. 951237116)