Oslo Areal ASA – Næringseiendommer

Berørte markeder ikon Berørte markeder: utleie av næringseiendommer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.03.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Oslo Areal ASA (org.nr. 959 100 063), oppkjøp av eiendommen Philip Petersens vei 20/22, Hoffsveien 48 AS (org.nr. 879 455 612) og Karihaugen 89 AS (org.nr. 976 950 852).Meldt til Konkurransetilsynet