Oy Karl Fazer AB – Skandinavisk Mat Invest AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Matproduksjon til bedriftskunder

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.10.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Oy Karl Fazer AB (org. nr. 0202669-3, Finland) erverver 100 % av aksjene i Skandinavisk Mat Invest AS (org. nr. 995976811)