Riserquip Holding AS – Karsten Moholt AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektromekanisk utstyr og transformatorer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.02.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Riserquip Holding AS (org.nr. 913 192 230) erverver 100 % av aksjene i Karsten Moholt AS (org.nr. 919 594 136)