Segulah Ulmus Holding AB – Balco Holding AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Balkongsystemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.10.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Segulah Ulmus Holding AB (org. nr. 556821-2301, Sverige) erverver kontroll i Balco Holding AB (org. nr. 556627-4964, Sverige)