V1999-89 – Aschehoug og Gyldendals aksjeerverv i Universitetsforlaget AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.12.1999

Konkurransetilsynet vil godkjenne Aschehougs og Gyldendals oppkjøp i Universitetsforlaget, men stiller vilkår slik at konkurransebegrensningene ved oppkjøpet reduseres. Konkurransetilsynet mener at konkurransen i skolebokmarkedene er vesentlig begrenset allerede før ervervet av Universitetsforlaget. Aschehoug og Gyldendal har betydelige markedsandeler i disse markedene, og ervervet av Universitetsforlaget bidrar til å gi de to forlagene en enda sterkere markedsposisjon. Tilsynet mener at forholdene i skolebokmarkedene medfører at Aschehoug og Gyldendal har mulighet og incentiver til å opptre i samforstand, og at de gjennom dette kan utnytte vesentlig markedsmakt i disse markedene. Ervervet av Universitetsforlaget fører til at forlagenes mulighet for utnyttelse av markedsmakt øker. I drøftelser med partene har Konkurransetilsynet kommet frem til en løsning av saken som tar hensyn til de konkurranseproblemene tilsynet har beskrevet. Denne løsningen går ut på at Universitetsforlagets grunnskoleredaksjon og Økonomiforlaget AS, som etter den opprinnelige delingsplanen skulle overtas av Gyldendal, blir solgt til en uavhengig tredjepart, samt at Gyldendal kjøper Aschehougs eierandeler i Yrkesopplæringen. Dette omfatter også de deler som blir overført til Yrkesopplæringen ANS fra Universitetsforlaget. Etter Konkurransetilsynets vurdering vil disse tiltakene redusere de konkurransebegrensningene ervervet medfører. At Gyldendal overtar hele Yrkesopplæringen innebærer at felleseiet mellom partene reduseres og at en arena for samforstand derved forsvinner. Videre vil salg av henholdsvis Universitetsforlagets grunnskoleredaksjon og Økonomiforlaget til uavhengige tredjeparter kunne styrke konkurransen i disse markedene i forhold til den opprinnelig planlagte delingen. Tilsynet har i vurderingen av løsningen også tatt hensyn til de kostnadsbesparelsene som ervervet av Universitetsforlaget antas å gi.