Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => decisions
    )

  [numberposts] => 20
  [category] => Array
    (
      [0] => 30
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 1
  [order] => DESC
  [orderby] => date
)

Kategori: Vedtak

1 2 3 41
Dato Tittel
26.04.2024 Vedtak V2024-3 – ny fornyelse av vedtak V2018 -18 – Vipps AS – BankAxept AS – BankID Norge AS, jf. konkurranseloven § 6 annet ledd, jf. § 16
22.03.2024 Vedtak V2024-2 – fornyelse av vedtak V2019-17 Sector Alarm Group AS – Avarn Security AS (tidligere Nokas AS) – konkurranseloven § 6 annet ledd
10.05.2023 Vedtak V2023-3 – ØB Group AS – AS Betongvarer – konkurranseloven § 16 – inngrep mot foretakssammenslutning – forbud
12.05.2023 Vedtak V2023-4 – Foodora Norway AS – forvaltningsloven § 36 – delvis dekning av saksomkostninger
22.12.2022 Vedtak V2022-24 – Skion Water International GmbH – Enwa AS – konkurranseloven § 18 tredje ledd – pålegg om meldeplikt for foretakssammenslutning
29.11.2022 Vedtak V2022-23 – Bokbasen AS – Cappelen Damm AS – Vigmostad & Bjørke AS / Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS – Gyldendal Norsk Forlag AS / Gyldendal ASA – H. Aschehoug & Co W. Nygaard AS – pålegg om opphør og ileggelse av overtredelsesgebyr etter konkurranseloven §§ 12 og 29, jf. § 10 og EØS-avtalen artikkel 53, jf. EØS-konkurranseloven § 6 første ledd
11.10.2022 Vedtak V2022-21 – Bewi ASA – Jackon Holding AS – konkurranseloven § 16 – godkjenning av kjøper og oppheving av gjennomføringsforbud
28.06.2022 Vedtak V2022-10 – Bewi ASA – Jackon Holding AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning – vilkår
24.06.2022 V2022-9 – Axess Logistics AS – Auto Transport Service AS – pålegg om meldeplikt for foretakssammenslutning – konkurranseloven § 18 tredje ledd
09.06.2022 Vedtak V2022-8 – Nortura SA – Steinsland & Co AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning – vilkår
13.05.2022 Vedtak V2022-4 – Royal Unibrew A/S – Hansa Borg Holding AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep på vilkår
18.01.2022 Vedtak V2022-1 – Foodora Norway AS – konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 11 og EØS-avtalen artikkel 54
16.11.2021 Vedtak V2021-13 – DNB Bank ASA – Sbanken ASA – konkurranseloven § 16 – inngrep mot foretakssammenslutning – forbud
26.07.2021 Vedtak V2021-12 – Altia Plc – Arcus AS – konkurranseloven § 16 – godkjenning av kjøper – oppheving av gjennomføringsforbud
28.07.2021 Vedtak V2021-11 – Bonnier Books Holding AB – Strawberry Publishing AS – forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a – omgjøring av vedtak om pålegg om meldeplikt
29.06.2021 Vedtak V2021-10 – Bonnier Books Holding AB – Strawberry Publishing AS – konkurranseloven § 18 femte ledd – pålegg om meldeplikt
26.04.2021 Vedtak V2021-5 – fornyelse av vedtak V2018-18 – Vipps AS – BankAxept AS – BankID Norge AS – konkurranseloven § 6 annet ledd jf. § 16
08.06.2021 Vedtak V2021-8 – St1 Norge AS – konkurranseloven § 29 – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på opplysningsplikten
11.06.2021 Vedtak V2021-9 – dekning av sakskostnader
19.05.2021 Vedtak V2021-7 – Altia Plc. – Arcus ASA – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep på vilkår
1 2 3 41