V2001-17 – Den Norske Advokatforening – fastprisordning på førstegangskonsultasjon

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.02.2001

Medlemmene i Den Norske Advokatforening innvilges dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven for å samarbeide gjennom foreningen om fast pris på tjenesten førstegangskonsultasjon hos advokat for salg til privatpersoner. Vedtaket trer i kraft straks og gjelder frem til 1. mars 2006.