V1999-79 – Bladcentralen ANS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9, jf. 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.11.1999

Bladcentralen ANS gis fornyet dispensasjon fra konkurranseloven for binding av videreforhandlerpriser overfor forhandlere som ikke er kommisjonærer. Denne typen forhandlere står for mellom 3 og 5 promille av Bladcentralens omsetning. Dispensasjonen gjelder fram til desember 2004.