V2010-6 – IK Lykke AS – pålegg om meldeplikt

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §24 Opplysningsplikt

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.11.2010

Som en følge av at IK Lykke har besluttet å avslutte sitt innkjøpssamarbeid med Norgesgruppen, har Konkurransetilsynet vedtatt at IK Lykke vil bli pålagt en selvstendig meldeplikt til Konkurransetilsynet.

Samtidig har Konkurransetilsynet endret vedtak om meldeplikt for Norgesgruppen, slik at vedtaket ikke lenger omfatter avtalene inngått mellom IK Lykke AS og de aktuelle leverandørene.