Elite Service Partner AS – MITIE Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Renholds- og kantinetjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.04.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Elite Service Partner AS (org.nr. 834 327 082) kjøper 100 % av aksjene i MITIE Norge AS (org. nr. 995 437 996)