Competition policy and strategy: The interplay between consumers, upstream and downstream market players

I prosjektet søkes det å utvide eksisterende modeller for å tillate konkurranse både om konsumenter og annonsører, og analysere implikasjoner for konkurranse- og fusjonspoltikk.