2023 I 2022 I 2020  I 2019  I  2018 2017  I  2016  I  2015  I


 

Substitution and ownership in the Norwegian newspaper market

Prosjektleder: Øyvind Thomassen

Vedtak: V2023-5

Status: Pågående

Kort omtale av prosjektet: Prosjektets hovedformål vil ifølge søknaden være å bidra til å utvide kunnskapen om konkurransen i norske avismarkeder, samt å bedre forstå hvordan krysseierskap i norske mediebedrifter påvirker markedet, både teoretisk og empirisk. Videre vil prosjektet studere det norske reklamemarkedet og vurdere avisers markedsandeler i dette markedet.

 


Digital platforms and product recommendation systems

Prosjektleder: Mohammed Mardan

Vedtak: V2023-6

Status: Pågående

Kort omtale av prosjektet: Prosjektets hovedformål vil ifølge søknaden være å bidra til å utvide kunnskapen om konkurransen i digitale markeder, hvor anbefalingsalgoritmer brukes. Prosjektet vil anvende teoretisk metode for blant annet å undersøke hvordan anbefalingsalgoritmer påvirker konkurransen mellom selgere på plattformer, samt hvordan prisparitetsklausuler påvirker bruken av anbefalingsalgoritmer og hvordan de sammen påvirker hvordan selgere velger å selge på en eller flere plattformer («multi-homing»). I policy-rapporten vil prosjektet oppsummere og adressere funn fra forskningsdelen av prosjektet som er relevante for konkurransepolitikken.

 

 


Konkurransedirektør Tina Søreide
Konkurransedirektør Tina Søreide