2020  I  2019  I  2018 2017  I  2016  I  2015  I


 

Gjelder det et skjerpet beviskrav for utmålingsmomenter som inngår i fastsettelsen av administrative reaksjoner? Jf. Høyesteretts dom i Rt-2012-1556 (Brosaken) avsnittene 35 og 60

Prosjektleder: Tore Lunde

Vedtak: V2020-1

Status: Pågående

Kort omtale av prosjektet >>


 

European Association for Research in Industrial Economics (“EARIE”) – konferanse i Bergen 2021.

Prosjektleder: Norges Handelshøyskole

Vedtak: V2020-2

Status: Avsluttet

Kort omtale av prosjektet >>


 

Seminarrekke, internasjonal konferanse, stipend masteroppgaver
Arrangør: BECCLE – Bergen Center for Competition Law and Economics

Vedtak: V2020-3

Status: Pågående

Kort omtale av prosjektet >>


 

Prissamarbeid, prisforhandlinger og prisdiskriminering

Prosjektleder: Espen Moen, Handelshøyskolen BI

Vedtak: V2020-4

Status: Pågående

Kort omtale av prosjektet >>


 

Utvikling i markedskonsentrasjon og marginer i Norge

Prosjektleder: Gjermund Grimsby, Menon Economics

Vedtak: V2020-5

Status: Avsluttet

Kort omtale av prosjektet >>


Ikon for Konkurransedirektør Tina Søreide
Konkurransedirektør Tina Søreide