2018 2017  I  2016  I  2015  I


 

Ikke-pris effekter av fusjoner – implikasjoner for fusjonskontrollen

Prosjektleder: Tommy Staahl Gabrielsen, Uni Rokkansenteret

Status: Pågående

Kort omtale av prosjektet >>


 

Competition and risk-taking: Disentangling bank and borrower behavior

Prosjektleder: Øivind Anti Nilsen, SNF

Status: Pågående

Kort omtale av prosjektet >>


 

Competition and co-operation in mobile telecom markets

Prosjektleder: Hans Jarle Kind, SNF

Status: Pågående

Kort omtale av prosjektet >>


 

An ex-post analysis of merger price effects: The case of the Telia/Tele2 merger in the Norwegian market for mobile telecommunications

Prosjektleder: Jostein Skaar, Oslo Economics

Status: Pågående

Kort omtale av prosjektet >>


 

An ex-post assessment of Norwegian merger policy

Prosjektleder: Claus Kastberg Nielsen, Copenhagen Economics

Status: Pågående

Kort omtale av prosjektet >>


 

Seminarrekke, internasjonal konferanse, stipend masteroppgaver

Prosjektleder: Bjørn Olav Johansen, BECCLE

Status: Pågående


 

En generell modell for å estimere priseffekter av strukturendringer

Prosjektleder: Jostein Skaar, Oslo Economics

Status: Pågående

Kort omtale av prosjektet >>


 

New aspects of competition in media and network markets: implications for competition policy?

Prosjektleder: Hans Jarle Kind, SNF

Status: Avsluttet

Competition with Personalized Pricing and Strategic Product Differentiation (pdf)
– Øystein Foros, Hans Jarle Kind og Mai Nguyen-Ones

The importance of consumer multihoming (joint purchases) for market performance: Mergers and entry in media markets (pdf)
– Simon P. Anderson, Øystein Foros og Hans Jarle Kind.

Media platforms chasing “exclusive eyeballs” (pdf)
– Simon P. Anderson, Øystein Foros og Hans Jarle Kind.

The media market and the battle for increasingly rare exclusive eyeballs (pdf)
– Simon P. Anderson, Øystein Foros og Hans Jarle Kind.

Kort omtale av prosjektet >>


 

Banking markets: Local competition and risk taking

Prosjektleder: Øivind Anti Nilsen, SNF

Status: Avsluttet

Competition in local bank markets: risk taking and loan supply (pdf)
– Chiara Canta, Øyvind A. Nilsen og Simen Ulsaker

Kort omtale av prosjektet >>


 

Industrial organization of legal and illegal cartels: dynamics in collution over time and jurisdiction

Prosjektleder: Frode Steen, SNF

Status: Pågående

Kort omtale av prosjektet >>


 

Seminarrekke, internasjonal konferanse, stipend masteroppgaver

BECCLE

Status: Avsluttet


 

The law and economics of exclusion

Prosjektleder: Tommy Staahl Gabrielsen, Uni Rokkansenteret

Status: Pågående

Kort omtale av prosjektet >>


 

Prosjekt om konkurranseloven § 10

Prosjektleder: Ronny Gjendemsjø, Universitetet i Bergen

Status: Utgår

Kort omtale av prosjektet >>


 

Årlig nordisk konferanse «Formal and informal enforcement of competition law

Universitetet i Oslo

Status: Avsluttet


 

Seminarrekke, internasjonal konferanse, stipend masteroppgaver

BECCLE

Status: Avsluttet


 

Competition policy and strategy: The interplay between consumers, upstream and downstream market players

SNF

Status: Avsluttet

Raising rivals’ costs or improving efficiency? An exploratory study of managers’ views on backward integration in the grocery market >>
– Hanna Skjervheim Bernes, Isabel Marie Flo, Øystein Foros og Hans Jarle Kind

Upstream partnerships among competitors when size matters >>
– Øystein Foros og Hans Jarle Kind

Individuelle priser – et fangens dilemma for dagligkjedene? >>
– Øystein Foros, Hans Jarle Kind og Frode Steen

Kort omtale av prosjektet >>


 

Issues in competition policy – vertical relations, merger remedies and pricing strategy – cartels

Prosjektleder: Tommy Staahl Gabrielsen, Uni Rokkansenteret

Status: Avsluttet

When Should Retailers Use a Category Captain (pdf)

Tommy Staahl Gabrielsen, Bjørn Olav Johansen og Greg Shaffer

When should Retailers Accept Slotting Allowances >>
– Tommy Staahl Gabrielsen, Bjørn Olav Johansen og Greg Shaffer

Live Cartels >>
– Tommy Staahl Gabrielsen og Frode Steen

Double Marginalization and the Cost of Shelf Space >>
– Tommy Staahl Gabrielsen, Bjørn Olav Johansen og Greg Shaffer

Fusjonskontrollen og avhjelpende tiltak under nasjonal og lokal prising >>
– Tommy Staahl Gabrielsen og Bjørn Olav Johansen

Kort omtale av prosjektet >>


 

Competition and development of productivity in the retail sector

Prosjektleder: Morten Sæthre

Status: Pågående

Kort omtale av prosjektet >>


 

Konkurransepolitikk i dynamiske markeder og markeder med strukturelle nettverkseffekter

Prosjektleder: Christian Riis, BI

Status: Avsluttet

Stepwise Innovation by an oligopoly >>
– Richard Gilbert, Christian Riis og Erlend S. Riis

Competition with local network externalities >>
– Espen R. Moen og Christian Riis

Exclusive dealing in decentralized markets >>
– Espen R. Moen og Christian Riis

Incentiver til utestengelse >>
– Espen R. Moen og Christian Riis

Kort omtale av prosjektet >>


 

Web portals

Prosjektleder: Bjørn Olav Johansen, UiB

Status: Avsluttet

Platform Price Parity Clauses with Direct Sales >>
– Bjørn Olav Johansen og Thibaud Vergé

Substitution Between Online Distribution Channels: Evidence from the Oslo Hotel Market >>
– Arthur Cazaubiel, Morgane Cure, Bjørn Olav Johansen, og Thibaud Vergé

Kort omtale av prosjektet >>


 

Competition in hospital markets

Prosjektleder: Kurt Brekke, NHH

Status: Avsluttet

Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates >>
– Kurt R. Brekke, Tor Helge Holmås, Karin Monstad, Odd Rune Straume

How does the type of remunderation affect physician behaviour? Fixed salary versus fee-forservice >>
– Kurt R. Brekke, Tor Helge Holmås, Karin Monstad og Odd Rune Straume

Hospital Competition in the National Health Service: Evidence from a Patient Choice Reform >>
– Kurt. R. Brekke, Chiara Canta, Tor Helge Holmås, Luigi Siciliani og Odd Rune Straume

Hospital Mergers with Regulated Prices >>
– Kurt R. Brekke, Luigi Siciliani og Odd Rune Straume

Kort omtale av prosjektet >>


 

Prissignalisering

Prosjektleder: Ronny Gjendemsjø, Universitetet i Bergen

Status: Avsluttet

Prissignalisering >>
– Tommy Staahl Gabrielsen og Ronny Gjendemsjø

Kort omtale av prosjektet >>


 

Bruk av markeder og konkurranse i omsetning av matvarer

Prosjektleder: Ivar Gaasland, SNF

Status: Pågående

Bruk av markeder og konkurranse i omsetning av matvarer – utfordringer og muligheter >>
– Ivar Gaasland og Tommy Staahl Gabrielsen

Kort omtale av prosjektet >>


 

UPP rammeverk med vertikale elementer

Prosjektleder: Jostein Skaar, Oslo Economics

Status: Pågående

Upward Pricing Pressure and structural market changes >>
– Magne K. Asphjell, Harald N. Bergh, Tyra Merker og Jostein Skaar

Kort omtale av prosjektet >>


 

Seminarrekke, internasjonal konferanse, stipend masteroppgaver,

BECCLE

Status: Avsluttet


Ikon for Konkurransedirektør Lars Sørgard.
Konkurransedirektør Lars Sørgard.