Forskjeller i innkjøpspriser

Konkurransetilsynet har det siste året gjort en grundig kartlegging av innkjøpsbetingelsene i det norske dagligvaremarkedet. Den viser til dels store forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser.

Kartleggingen dokumenterer at en rekke leverandører gir dagligvarekjedene Rema 1000, Coop og Norgesgruppen ulike innkjøpsbetingelser. I noen tilfeller har enkelte leverandører en prisforskjell på over 15 prosent på varer de selger til dagligvarekjedene. Det vil si at en av kjedene betaler 15 prosent mindre enn andre kjeder for akkurat samme vare.

Konkurransetilsynets undersøkelse viser stor variasjon mellom leverandørene, der noen leverandører har små prisforskjeller, mens andre har høye. I de aller fleste tilfellene er det den største kjeden som får de beste betingelsene.

– Vi er overrasket over at det er så store prisforskjeller. Prisforskjeller i seg selv er ikke ulovlig, men dersom slike prisforskjeller har medført at forbrukeren har betalt høyere priser som følge av dette, kan det foreligge et brudd på konkurranseloven. Flere forhold, blant annet resultatene fra vår kartlegging, er bakgrunnen for at vi nylig har vært på bevissikring hos to leverandører og en dagligvarekjede. Vi har nå startet en etterforskning for enten å avkrefte eller bekrefte om konkurransereglene er overtrådt, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Konkurransetilsynet har innhentet prisopplysninger fra til sammen 16 leverandører. Tilsynet har kartlagt prisene på vel 2900 produkter. Dette utgjør om lag 25 prosent av den samlede omsetningen i de tre dagligvarekjedene i 2017.

– Resultatene gir ny informasjon om en viktig side ved konkurransen i dagligvaremarkedet, leverandørleddet. Det omfattende tallmaterialet gir et godt bilde av forskjellene mellom disse leverandørene i 2017. Nå vil vi videreføre kartleggingen med tall for 2018 og etter hvert 2019, for å følge med på om det skjer endringer over tid, sier Sigurd Birkeland, leder for Prosjekt Dagligvare i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet har gjennom mange år overvåket konkurransesituasjonen i det norske dagligvaremarkedet, og har anvendt konkurranseloven ved eksempelvis fusjoner og innkjøpssamarbeid. Etter innspill fra Konkurransetilsynet, fikk Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) utarbeidet en rapport om etableringshindringer i den norske dagligvaresektoren. Høsten 2017 konkluderte rapporten, som er utarbeidet av Oslo Economics, med at innkjøpsbetingelsene var den viktigste årsaken til etableringshindringer i denne sektoren. Som følge av dette startet tilsynet kartleggingen av innkjøpsbetingelser våren 2018.  Kartleggingen er unik også i internasjonal sammenheng, og gir helt ny innsikt om konkurransesituasjonen i det norske dagligvaremarkedet.

Et generelt forbud mot prisforskjeller har ikke tilsynet mandat til å innføre, og det er heller ikke vurdert i denne sammenheng. Nærings- og fiskeridepartementet har nedsatt en ekspertgruppe som skal drøfte dette spørsmålet. Gruppen skal etter planen avgi sin innstilling til departementet i januar 2020.

Offentlig rapport om kartleggingen av innkjøpsbetingelser i norsk dagligvaresektor blir tilgjengelig på våre nettsider, kt.no, etter pressekonferansen.

 

24370
Portrettbilde av Sigurd Birkeland, leder for Prosjekt Dagligvare i Konkurransetilsynet.
Sigurd Birkeland, leder for Prosjekt Dagligvare i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon:

Pressetelefon: 47 66 77 77


Ønsker du epostvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet?
Klikk her >>