Tips oss

Du velger selv om du vil oppgi navn og kontaktinformasjon. Ved å oppgi kontaktinformasjon gir du oss mulighet til å ta kontakt ved behov for ytterligere opplysninger. Vi har taushetsplikt om tipsers identitet i saker om ulovlig samarbeid og misbruk av dominerende stilling.

Leter du etter informasjon om å søke amnesti? Det finner du på sidene om amnesti. 

Vi vurderer alle tips, men har ikke mulighet til å besvare hvert enkelt tips. Vi kan iverksette nærmere undersøkelser basert på innkomne tips.

Tipstelefon:
+47 45 65 95 24

Usikker på om samarbeidet er ulovlig? Les mer på sidene om ulovlig samarbeid.

Gå til Konkurransetilsynets krypterte tipsfunksjon for tips om ulovlig samarbeid:

https://konkurransetilsynet.whistleblowernetwork.net/

Usikker på hva misbruk av dominerende stilling innebærer? Les mer på sidene om misbruk av dominerende stilling.

Gå til Konkurransetilsynets krypterte tipsfunksjon for tips om misbruk av dominerende stilling:

https://konkurransetilsynet.whistleblowernetwork.net/

Usikker på hva slags fusjoner og oppkjøp som kan være konkurranseskadelige? Les mer på sidene om fusjoner og oppkjøp.

Med reguleringer mener vi lover og forskrifter (nasjonale eller lokale) som påvirker rammevilkårene for norsk næringsliv. En regulering kan være konkurransehemmende hvis den for eksempel reduserer tallet på aktører, eller mulighetene eller insentivet til ulike aktører å konkurrere.

Se denne illustrasjonen for hjelp i vurderingen av om reguleringene kan være konkurransebegrensende (pdf)