Dagligvaremarkedet

Konkurransetilsynet har i lang tid fulgt dagligvaremarkedet tett. Tilsynet har hatt en grundig fusjonskontroll over tid og har grepet inn mot flere foretakssammenslutninger. Tilsynet har også behandlet mange foretakssammenslutninger hvor det ikke har vært nødvendig med inngrep. I tillegg har tilsynet grepet inn mot konkurransebegrensende samarbeid. Sakene har vært på både leverandør-, grossist- og detaljistleddet.

Konkurransetilsynet har også gitt en rekke høringsuttalelser og gjort annet utredningsarbeid i form av rapporter og kartlegging. Dette kan du lese mer om i temaboksene under.

Nærings- og fiskeridepartementet har gjennom tildelingsbrev bedt Konkurransetilsynet om å ha særlig oppmerksomhet rettet mot dagligvaremarkedet, og har siden 2019 bevilget ekstra midler til denne satsingen. Les mer om tilsynets pågående arbeid i verdikjeden for dagligvarer via lenkene under.

Ikon for