Dagligvaremarkedet

Konkurransetilsynet følger dagligvaremarkedet tett. Vi behandler innkommende meldinger om foretakssammenslutninger, og vi håndhever forbudene mot konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende stilling. Tilsynets arbeid er rettet mot alle ledd i verdikjeden, fra landbruk via produsenter og grossister til dagligvarebutikker.

I det siste har vi særlig jobbet vi med:

Konkurransetilsynet bidrar til Nærings- og fiskeridepartements arbeid med reguleringer i dagligvaremarkedet. Eksempler på dette er forskrifter mot forskjeller i innkjøpspriser (regjeringen.no) og om forbud mot negative servitutter, som hindrer konkurrenter i å åpne nye butikker (regjeringen.no).

Tilsynet utreder lønnsomhet og produktmarginer i de ulike leddene av verdikjeden. Dette arbeidet skjer i tråd med det supplerende tildelingsbrevet fra februar 2023.

Tilsynet har pålagt opplysningsplikt om alle transaksjoner for de fire største dagligvarekjedene. Dette hjelper oss å følge utviklingen i markedet tett.

Konkurransetilsynet har i tillegg påpekt til lokale myndigheter at lokale reguleringer kan begrense konkurransen, uttalt seg i høringer, drevet med kartlegging av markedet og skrevet rapporter, inkludert en analyse av konsentrasjon i lokale markeder.

Dette arbeidet og tidligere vedtak i markedet kan du lese mer om via lenkene under.

Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => post
    )

  [numberposts] => 5
  [category] => Array
    (
      [0] => 677
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 1
  [order] => DESC
  [orderby] => date
)