Altia og Arcus må selge ut merkevarer før de får fusjonere

Konkurransetilsynet godkjenner fusjonen mellom Altia Plc. og Arcus ASA, mot at partene må selge merkevarer i flere brennevinsmarkeder.

De to selskapene får ikke fusjonere før det er avtalt salg av merkevarene til en eller flere kjøpere som kan opprettholde konkurransen i markedet.

– Altia og Arcus er to av de største aktørene i flere av markedene for salg av brennevin til Vinmonopolet. Partene er hverandres nærmeste konkurrenter i flere av disse markedene. Dette gjelder særlig markedene for salg av akevitt, vodka og brennevinserstatninger under 22 prosent. Konkurransetilsynet har vært bekymret for at redusert konkurranse i disse markedene ville gi økte priser for disse produktene, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Foreslo nye tiltak
Konkurransetilsynet skal vurdere konkurransebegrensende virkninger av fusjoner og oppkjøp.

Tilsynet varslet 11. mars 2021 partene om inngrep i fusjonen mellom Altia og Arcus som følge av at fusjonen i betydelig grad ville hindre effektiv konkurranse i flere av markedene for salg av brennevin til Vinmonopolet. Etter tilsynets varsel valgte partene å tilby nye og forbedrede avhjelpende tiltak for å imøtekomme tilsynets konkurransebekymringer.

– Konkurransetilsynet har i dialogen med partene vært tydelige på at partene er nære konkurrenter i de berørte markedene. Det har derfor vært viktig at tiltakene sikrer at et salg skjer til en eller flere egnede kjøpere.  En kjøper må i tilstrekkelig grad ha muligheter og insentiver til å videreutvikle virksomhetene som skal selges til å bli en effektiv konkurrent til både partene og andre markedsaktører, sier seniorrådgiver Jan Kristoffer Høiland.

Salg av merkevarer
Tiltakene som de fusjonerende selskapene har foreslått innebærer en forpliktelse til å selge virksomhet knyttet til flere merkevarer i de berørte markedene. Vilkårene for godkjenning av fusjonen omfatter følgende:

  • Altia forplikter seg til å selge merkevarer og andre eiendeler knyttet til produktene Skåne Akvavit til en eller flere egnede kjøpere.
  • Arcus forplikter seg til å selge merkevarer og andre eiendeler knyttet til produktene Akevitt Spesial, Dworek Vodka og Kalinka S.P.R.T. (med unntak av merkevarenavnet «Kalinka») til en eller flere egnede kjøpere.
  • Det fusjonerte selskapet forplikter seg til å tilby nødvendige overgangstjenester knyttet til innkjøp, produksjon og distribusjon til kjøper(ne) i en periode etter vedtaket.
  • Det fusjonerte selskapet er forpliktet til å ikke kjøpe noen av merkevarene som selges i en periode etter vedtaket.

Salg av merkevarer kan skje til samme eller flere ulike kjøpere. Foretakssammenslutningen mellom Altia og Arcus kan ikke gjennomføres før en bindende avtale om salg av merkevarene er inngått og Konkurransetilsynet har godkjent kjøper(ne).

For mer informasjon ring 47 66 77 77

24787
Portrettbilde av Lars Sørgard som er konkurransedirektør.
Konkurransedirektør Lars Sørgard.
33351
Portrettbilde av Jan Kristoffer Høiland
Jan Kristoffer Høiland, prosjektleder

Dokument:

V2021-7 Offentlig vedtak >>


 

Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>