Bewi må selge fabrikker før oppkjøp av Jackon

Konkurransetilsynet godkjenner Bewis oppkjøp av Jackon mot at de selger Jackons fiskekassefabrikker i Alta og Gratangen. Fabrikkene må selges til en uavhengig og egnet kjøper før oppkjøpet kan gjennomføres.

Bewi og Jackon produserer EPS-fiskekasser ved en rekke fabrikker langs hele kysten. Kassene selges til oppdrettsnæringen og andre fiskeriaktører. Det er høye transportkostnader, og kundene etterspør derfor EPS-fiskekasser fra fabrikker i sitt lokalmarked.

– Oppkjøpet gjelder to store og nære konkurrenter i EPS-fiskekassemarkedet i Troms og Finnmark. Vi har vært bekymret for at redusert konkurranse vil føre til økte kostnader for kundene i to lokale markeder, sier nestleder på avdeling for bygg, industri og energi, Marita Mæland Skjæveland.

Foreslo avhjelpende tiltak
Konkurransetilsynet skal forby oppkjøp og fusjoner som i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, med mindre partene foreslår avhjelpende tiltak som avbøter de konkurransebegrensende virkningene. I mars 2022 ble partene varslet om at det kunne bli aktuelt med inngrep fra Konkurransetilsynet. Etter tilsynets varsel valgte partene å tilby avhjelpende tiltak.

Tiltakene som partene har foreslått, innebærer en forpliktelse til å selge Jackons fiskekassefabrikk i Alta og Jackons aksjer i fiskekassefabrikken Kasseriet i Gratangen. Disse skal selges til en eller flere egnede kjøpere. Konkurransetilsynet kan også godkjenne salg av en eller flere tilsvarende fabrikker dersom de motvirker de konkurransemessige bekymringene på en minst like god måte som salg av de to ovennevnte fabrikkene.

– Bewi og Jackon er nære konkurrenter i markedet for EPS-fiskekasser i Troms og Finnmark. Når partene nå må selge ut fabrikker til en kjøper som har forutsetninger for å være en effektiv konkurrent, er det Konkurransetilsynets vurdering at det vil sikre fortsatt effektiv konkurranse i dette markedet, sier prosjektleder Rebekka Søvik.

 

Konkurransetilsynets saksbehandling

 

Melding mottatt 21. februar 2022

Varsel om at inngrep kan bli aktuelt 28. mars 2022

Forslag til avhjelpende tiltak 7. juni 2022

Revidert forslag til avhjelpende tiltak 26. juni 2022

Endelig forslag til avhjelpende tiltak 27. juni 2022

Vedtak 28.juni 2022

19344
Portrettfoto av Marita Skjæveland som er nestleder ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.
Marita Skjæveland, nestleder for avdeling for bygg, industri og energi.
36157
Portrettbilde av Rebekka Søvik
Rebekka Søvik, seniorrådgiver i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47 66 77 77