Bilateralt møte mellom portugisiske og norske konkurransemyndigheter

19. og 20. mai hadde det portugisiske og det norske konkurransetilsynet et bilateralt møte for å utveksle erfaringer på områder med felles interesse.

Møtet omfattet diskusjoner om konkurranseskadelig atferd i detaljhandel (inkludert fellesarenaer), anbudssamarbeid, konkurranseskadelige avtaler i arbeidsmarkedet (inkludert å ikke ta arbeidstakere fra hverandre), markedet for bank og nettapotek, samt effektive etterforskningsteknikker.

– Vi er utrolig glade for dette bilaterale møtet. Det gir en unik mulighet for å diskutere felles utfordringer i håndhevings- og pådriverarbeidet med en så kompetent motpart, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Presidenten i det portugisiske konkurransetilsynet Margarida Matos Rosa, konstaterer: – Dette var en viktig anledning til å diskutere hvordan konkurransehåndheving og politikk kan sørge for mer konkurransedyktige, effektive og åpne marked. Dette er spesielt relevant med tanke på økonomisk gjenoppbygging og økt digitalisering.

37220
Delegasjonen fra portugisiske konkurransemyndigheter og ansatte i Konkurransetilsynet.
Delegasjonen fra portugisiske konkurransemyndigheter og ansatte i Konkurransetilsynet.
37218
Konkurransedirektør Tina Søreide og konkurransedirektør i Portugal Margarida Matos Rosa.
Konkurransedirektør Tina Søreide og konkurransedirektør i Portugal Margarida Matos Rosa.