A2005-19 – 110 Telemark – avslag på anmodning om inngrep

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 - misbruk av dominerende stilling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.06.2005

Avslag på anmodning om inngrep mot 110-Telemarks tilbud om trygghetsalarmtjenester.