A2000-24 – Apokjeden AS – NAF-gårdene AS – avtale om utleie av apoteklokaler

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.12.2000

Konkurransetilsynet har besluttet ikke å gripe inn mot en avtale mellom NAF-gårdene AS og Apokjeden AS som regulerer Apokjedens rett til å leie lokaler med strategisk betydning. Avgjørelsen begrunnes med at partene har endret avtalen på vesentlige punkter, slik at den ikke lenger anses for å ha en konkurransebegrensende virkning. Grunnlaget for inngrep etter konkurranseloven er dermed ikke lenger til stede.

 

Konkurransetilsynet viser til brev av 4. juli i år der tilsynet varslet inngrep mot en avtale om utleie av apoteklokaler som er inngått mellom Apokjeden AS (Apokjeden) og NAF-gårdene AS (NG).