A2000-19 – avgjørelse om ikke å gripe inn mot Flexo Emballasje AS´ erverv av Rosenlew AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.08.2000

Konkurransetilsynet fant ikke grunn til å gripe inn mot Flexo Emballasje AS’ erverv av samtlige aksjer i Rosenlew AS.

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 11. juli 2000 hvor De på vegne av Flexo Emballasje AS notifiserer selskapets erverv av samtlige aksjer i Rosenlew AS.

Konkurransetilsynet kan med hjemmel i konkurranseloven § 3-11 gripe inn overfor bedriftserverv, dersom tilsynet finner at vedkommende erverv vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med lovens formål om en effektiv bruk av samfunnet ressurser, jfr. konkurranseloven § 1-1

Basert på den informasjon vi har mottatt i sakens anledning, har vi ikke funnet at det er grunnlag for inngrep mot Flexo Emballasje AS´ erverv av Rosenlew AS etter konkurranseloven § 3-11.