A2000-16 – Sammenslåing av Rogaland Egglag BA, Agder Eggsentral AL og Telemark-Vestfold Eggsentral BA

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.06.2000

Tre av Priors distriktssentraler, Rogaland Egglag BA, Agder Eggsentral AL og Telemark-Vestfold Eggsentral BA, er slått sammen til ett selskap (Prior Sør). Konkurransetilsynet meddelte i brev av 29. juni 2000 at sammenslåingen ikke har slike konkurransemessige virkninger at det gir grunnlag for å vurdere saken etter konkurranseloven.

Konkurransetilsynet viser til Deres melding av 9. mai 2000, der De skriver at tre av Priors distriktssentraler er slått sammen til Prior Sør.

Ut fra de opplysningene som er gitt i Deres brev legger tilsynet til grunn at bedriftssammenslutningen ikke har slike konkurransemessige virkninger at det gir grunnlag for nærmere vurdering etter konkurranseloven § 3-11.