A2000-09 – Norges Fotballforbund – Sport & Spesialreiser AS – salg av billetter til Euro2000

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.03.2000

Etter Konkurransetilsynets vurdering er det grunnlag for å hevde at Sport & Spesialreisers enerett virker konkurransebegrensende på en måte som strider mot formålet i konkurranseloven. Vilkårene for å gripe inn mot eneretten er oppfylt, men tilsynet er kjent med at billettene til Euro2000 langt på veg er solgt til sluttbrukerne. Tilsynet anser det derfor ikke som praktisk mulig å gjennomføre et inngrep mot avtalen.

Konkurransetilsynet viser til brev fra Norges Fotballforbund (NFF) og Sport & Spesialreiser AS (S&S) av henholdsvis 28. januar og 3. februar i år angående en avtale om salg av billetter til europamesterskapet i fotball.