A2000-08 – Gro Industrier AS’ erverv av Stabburet AS’ grønnsaksvirksomhet i Brumunddal

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.03.2000

Gro Industrier AS har ervervet Stabburet AS´ grønnsaksvirksomhet i Brumunddal. Tilsynet har vurdert ervervet etter konkurranseloven og finner ikke at vilkårene for inngrep er oppfylt. I sin vurdering har tilsynet særlig vektlagt etableringsmulighetene i markedet

Konkurransetilsynet viser til møte i tilsynet den 17. og 18. februar 2000, Deres brev av 24. februar 2000 samt tidligere korrespondanse vedrørende ovennevnte erverv.

Tilsynet har vurdert ervervet etter konkurranseloven § 3-11 og finner ikke at vilkårene for inngrep er oppfylt. I sin vurdering har tilsynet særlig vektlagt etableringsmulighetene i markedet